Generelle vilkår

  • Ved avbestilling 15 eller flere dager før aktivitetens dato, tilbakebetales 100%.
  • Ved avbestilling 14-3 dager før aktuell dato, tilbakebetales 50%. Til gjengjeld gis 25% rabatt på ny bestilling av samme aktivitet – såfremt det er satt opp eller blir satt opp flere kurs av samme type inneværende kalenderår. Det er ikke noen garanti for dette.
  • Ved avbestilling 2 dager/48 timer eller senere før aktivitetens dato (kl.00:01),
    refunderes ikke innbetalt beløp.
    Til gjengjeld gis 75% rabatt på ny bestilling av samme aktivitet – såfremt det er satt opp eller blir satt opp flere kurs av samme type inneværende kalenderår. Det er ikke noen garanti for dette.
  • En endring fra bestillers side betraktes som en avbestilling.