Generelle vilkår

  • Ved avbestilling 15 eller flere dager før aktivitetens dato, tilbakebetales 100%.
  • Ved avbestilling 14-3 dager før aktuell dato, tilbakebetales 50%.
    Til gjengjeld gis 25% rabatt på ny bestilling av samme aktivitet.
  • Ved avbestilling 2 dager/48 timer eller senere før aktivitetens dato (kl.00:01),
    refunderes ikke innbetalt beløp.
    Til gjengjeld gis 75% rabatt på ny bestilling av samme aktivitet.
  • En endring fra bestillers side betraktes som en avbestilling.